DN är på plats under Folk och kultur – största ödesfrågan.