Del två av Gustafsson Fürsts utställning på Accelerator.