”Härbärgera” är den sista av tre pandemianpassade verk som Tove Sahlins kompani Shake it Collaborations sätter upp på Aliasteatern.