Kåseri. Som en sorts hämnd på slottsvakten skapade den närboende Åke Hodell sitt evighetslånga ”igevär”.