Kåseri. Få öppna hus är öppnare än hos anarkisterna något kvarter bort, vilket inbegriper livsfarliga eldragningar och barpriser man…