Rebecka Kärde läser hajpade Rebecka Klougarts ”New Forest”.