Stor höstutställning skildrar hur 1989 påverkade den visuella kulturen.