Kulturen och idrottsrörelsen får akut stöd för att dämpa effekterna av coronakrisen.