I ”Apan & filosofen” diskuterar Farshid Jalalvand de stora frågorna om varför människan är som hon är.