Fotografiska visar ett skrämmande aktuellt dokument över en ohållbar livsstil.