Flera tunga förläggare uppmanar SVT att ompröva beslutet om Go’kväll.