Marie Kreutzers ”Korsett” om den rebelliska kejsarinnan får priser och publikens jubel.