Torbjörn Elenskys nya roman ”Eldungen” marknadsförs som ”härligt otidsenlig”