Kåseri. 90-talet tilldrog sig ”alldeles nyss”, menar kåsören, och räknar även in 60-talet i ”nyss”-kategorin. Hon konstaterar också att en del av de nyord som fick fäste för länge sedan lever kvar än i dag.