Moderaterna uppmanar regeringen att tillsätta en extern granskning av studieförbunden.