Nathan Shachar: ”Orientalism” är fortfarande aktuell inom kulturdebatten.