I början av 2000-talet sjöng kineserna ut, i dag har de friare samtalen tystnat.