Utställningen på Kiasama är rik på stimuli och ändå märkvärdigt lågmäld.