Så ska den nya konstnärliga ledaren Mattias Andersson förändra nationalscenen.