”Drag story hour Sweden” prisas för ”god marknadsföring av bibliotek”.