Ingrid Elam ser paralleller till dagens Europa när hon läser ”Resenären”.