Skandalomsusade ”Don't worry darling” återskapar den kolorerade 50-talsidyllen med mörka underströmmar.