Målsägande vägrade vittna – nu riskeras fallets framtid.