Men det är också något med människorna hon möter längs med vägen som fyller henne med en känsla av mening och hopp.