Demensdramat ”The father” och en radioessä om begreppet ”cool girl” är två av verken som letat sig in på listan över DN Kulturs favoriter…