Åsa Erlandsson är en av tre nominerade till Selanderpriet, som delas ut av Eskilstuna-Kurirens stiftelse.