Avtalsbrott, uteblivna betalningar och en infekterad rättstvist. I DN:s granskning av bokförlaget Modernista vittnar författare,