Utrensningar av biblioteksböcker på andra språk? En nationell litteraturkanon? Mindre pengar till fristadsförfattare?