Professor Bengt Gustafsson: Det är ingen konst att beräkna planeternas positioner.