Bokaktuella Seher Yilmaz tar upp fem begrepp som kan göra det lättare att tala om rasism.