Det är ständig rörelse när han turnerar mellan alla de olika delarna av sin utrustning.