Styrelseordföranden Gunilla von Platen om beskedet att sparka Anette Novak.