”Det är filmer med stor konstnärlig höjd”, enligt Svenska filminstitutet.