Bengt Forsberg anordnar festival med enbart kvinnliga tonsättare.