Per Svensson: Att göra maktens Sverige mer slutet är farligt och feltänkt.