Svårt att avgöra om Rachel Molins roman ”Dungen” är satir, skriver Greta Thurfjell.