Mollazehi skriver om att tvingas följa med familjen till Iran.