Thomas Nordegrens och Louise Epsteins populära eftermiddagsprogram i P1 läggs ner den 26 januari.