Som dotter till en svensk diplomat växte Åsa Nilsonne upp tätt intill flera världskonflikter.En dag sköts fönstren till hemmet i Beirut sönder. Familjen tvingades fly. SvD publicerar här ett utdrag ur hennes självbiografi ”Den jag blev i Addis Abeba”.