Minami Deutsch bevisar sin trohet med okomplicerad motorvägsrock.