Handlar om dem som står för själva bortstötandet i samhället, skriver Jacob Lundström.