Fem framstående litterära verk och fem berömvärda översättningar har nominerats till Kulturhuset Stadsteaterns internationella…