Ulrika Knutson om kampen för demokratin och de första kvinnliga riksdagsledamöterna.