Ola Sandstigs nya reportagebok återvänder till frågan om de apatiska flyktingbarnen, som fick opinionen att rasa för femton år sedan.