Den tyska poeten och essäisten Durs Grünbein om uppväxten i Östtyskland.