”Om det här kan bidra till att andra skribenter inte låter sig skrämmas så är mycket vunnet.”