Embracers Lars Wingefors får exportpris för kulturella och kreativa näringar.