Carl Hamilton: S marknadsför en politik som ligger fel i alla ledder.