Hur ska konsten möta utmaningarna i spåren av pandemin och klimatkrisen?