Efter att hans straff skärptes i Hovrätten överklagade gatukonstnären Dan Park sin dom till Högsta domstolen (HD). Nu kommer beslutet från HD: Fallet prövas inte vidare. Därmed kvarstår domen.